weer en atmosfeer

Weer en atmosfeer

Informatieve website over het weer, onze atmosfeer en de weersvoorspelling, handig voor een spreekbeurt en leuk als startpagina met onderaan de pagina diverse links naar populaire websites.

Aangepast zoeken

Home


Overzicht weersites, kaarten en waarschuwingen


Weerverslagen heden/verledenWindtabel Beaufort

Saffir Simpson

Fujita (tornado)

Het begin van de zomer op het noordelijk halfrond noemt men ook wel de juni zonnewende.

Op het plaatje links staan de 4 seizoenen schematisch aangegeven.
De zon staat op 21 maart en 22 september recht boven de evenaar en bij ons begint dus in maart de lente en in september de herfst.
Dit noemen ze ook wel de dag- en nachtevening.
Op 21 december wordt juist het zuidelijk halfrond het meest verwarmd, dan begint hier de zomer en op het noordelijk halfrond de winter.

Het begin van de winter op het noordelijk halfrond noemt men ook wel de december zonnewende.

Door het draaien van de aarde om zijn as ontstaan er stromingen in de atmosfeer.
Rond de polen is de omtrek van de aarde t.o.v. de aardas veel kleiner dan aan de evenaar.
Door het draaien van de aarde zijn de stromingen aan de evenaar groter dan aan de polen.
Doordat de zon de aarde niet gelijkmatig verwarmd ontstaan er ook stromingen.
Boven land gaat opwarming sneller dan boven water en zelfs boven zand gaat de opwarming sneller dan boven bossen.
Deze stromingen ten gevolge van het draaien van de aarde en het opwarmen door de zon zijn dan ook grotendeels bepalend voor het weer.

In het hoofdstuk onze atmosfeer wordt hier later verder op ingegaan!Onze atmosfeer (de opbouw)

De atmosfeer van de aarde bestaat voor ca. 78% uit stikstof, ca. 21% zuurstof, ca. 0,9% argon en voor 0,04% uit kooldioxide (CO2).
Verder zijn er nog kleine hoeveelheden waterstof, helium en ozon.
Waterdamp is ook een belangrijk bestanddeel van onze atmosfeer.
De concentratie waterdamp is echter niet overal gelijk.
Je kunt je vast wel voorstellen dat de hoeveelheid waterdamp boven warme wateroppervlakken hoger is dan boven een woestijn.
De concentratie waterdamp in de atmosfeer kan maximaal 4% bedragen.

Het magnetisch veld van de aarde is de eerste bescherming tegen de zonnewind.
Op en afstand van ca. 64.000 kilometer vanaf de aarde wordt de elektromagnetische straling van de zon afgebogen richting de polen.
Hierdoor komen daar hoog in de atmosfeer soms gassen tot ontbranding.
De ontbranding van deze gassen is als poollicht waarneembaar.
Zonder de aanwezigheid van het magnetisch veld zou onze atmosfeer als het ware worden weggeblazen.

VORIGE
VOLGENDE

De zon en de aarde


Onze atmosfeer (opbouw)

(wind, golfstroom)

(wolken, neerslag en bliksem)


Soorten wolken en de weersvoorspelling